Unit 9.2

Andere voorzetsels

voorzetsels - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een voorzetsel (of prepositie) is een onverbuigbare woordsoort die altijd deel uitmaakt van een zinsdeel (vaak een bijwoordelijke bepaling) en de aard van de relatie tussen verschillende elementen in de zin aangeeft.

 

Form

De overgebleven voorzetsels met de bijbehorende functies tonen we in de volgende tabel.

Redenom
Oorzaakdoor
Doelaan, naar, om
Middelmet, op
Anderezonder
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link