Unit 2.1

Hoofdtelwoord (2)

telwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een telwoord (of numerale) is een woord waar we een aantal of een rangnummer mee aanduiden. We onderscheiden hoofdtelwoorden en rangtelwoorden.

 

Form

11elf
12twaalf
13dertien
14veertien
15vijftien
16zestien
17zeventien
18achttien
19negentien
20twintig
21eenentwintig
22tweeëntwintig
23drieëntwintig
24vierentwintig
25vijfentwintig
26zesentwintig
27zevenentwintig
28achtentwintig
29negenentwintig
30dertig
31eenendertig
32tweeëndertig
33drieëndertig
40veertig
50vijftig
60zestig
70zeventig
80tachtig
90negentig
100honderd
  1. ‘een’ krijgt vaak een accent (één) om te benadrukken. ‘Een’ zonder accent wordt vaak gebruikt als onbepaald lidwoord ‘een’.
  2. Tot en met 99 wordt eerst het laatste getal uitgesproken. (negenennegentig)
  3. Tussen het eerste en het tweede deel zetten we een ‘en’ om ze te verbinden.

Example

Use

  1. Telwoorden worden gebruikt om hoeveelheid aan te duiden. Ze staan heel vaak voor een zelfstandig naamwoord.
  2. Behalve na ‘één’ of ‘een’ staat het zelfstandig naamwoord altijd in het meervoud.
  3. Telwoorden worden ook gebruikt om de tijd aan te duiden.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link