Unit 8.1

Hoofdtelwoord (3)

Introduction

Een telwoord (of numerale) is een woord waar we een aantal of een rangnummer mee aanduiden. We onderscheiden hoofdtelwoorden en rangtelwoorden.

Form

In de onderstaande tabel geven we de complexere telwoorden weer.

152 honderdtweeënvijftig
400 vierhonderd
500 vijfhonderd
600 zeshonderd
700 zevenhonderd
800 achthonderd
900 negenhonderd
1000 duizend
1.200 twaalfhonderd/ duizend tweehonderd
1.250 twaalfhonderdvijftig/ duizendtweehonderdvijftig
2.000 tweeduizend
2.125 eenentwintighonderdvijfentwintig/ tweeduizendhonderdvijfentwintig
3.000 drieduizend
4.000 vierduizend
5.000 vijfduizend
6.000 zesduizend
7.000 zevenduizend
8.000 achtduizend
9.000 negenduizend
10.000 tienduizend
16.750 zestienduizend zevenhonderdvijftig 
20.000 twintigduizend
100.000 honderdduizend
170.000 honderdzeventigduizend
200.000 tweehonderdduizend
1.000.000 een miljoen 
1.254.000 een miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend 
1.900.000 een miljoen negenhonderdduizend 
2.000.000 twee miljoen 
2.480.000 twee miljoen vierhonderdtachtigduizend 
1.000.000.000 een miljard 
1.000.000.000.000  een biljoen 

Example

Use

  1. We gebruiken getallen bij bedragen.
  2. We gebruiken getallen in de datum.
  3. We gebruiken getallen bij maten: lengtematen, afstandsmaten, inhoudsmaten, oppervlaktematen, gewicht.
  4. In plaats van vijftien over en vijftien vóór te zeggen, gebruiken we kwart over en kwart voor om de tijd aan te geven. In plaats van dertig minuten over twee zeggen we half drie.
  5. Als voor het telwoord een bezittelijk voornaamwoord staat, dan krijgt het telwoord –en aan het eind.
  6. Getallen gebruiken we soms in hun meervoudsvorm.
  7. Met de uitgang –en na honderd, duizend, miljoen of miljard willen we zeggen dat het (veel) meer is dan honderd, duizend, miljoen of miljard.
  8. Telwoorden kunnen voorkomen als verkleinwoord.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.