Unit 8.1

Hoofdtelwoord (3)

Telwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een telwoord (of numerale) is een woord waar we een aantal of een rangnummer mee aanduiden. We onderscheiden hoofdtelwoorden en rangtelwoorden.

Form

In de onderstaande tabel geven we de complexere telwoorden weer.

152honderdtweeënvijftig
400vierhonderd
500vijfhonderd
600zeshonderd
700zevenhonderd
800achthonderd
900negenhonderd
1000duizend
1.200twaalfhonderd/ duizend tweehonderd
1.250twaalfhonderdvijftig/ duizendtweehonderdvijftig
2.000tweeduizend
2.125eenentwintighonderdvijfentwintig/ tweeduizendhonderdvijfentwintig
3.000drieduizend
4.000vierduizend
5.000vijfduizend
6.000zesduizend
7.000zevenduizend
8.000achtduizend
9.000negenduizend
10.000tienduizend
16.750zestienduizend zevenhonderdvijftig 
20.000twintigduizend
100.000honderdduizend
170.000honderdzeventigduizend
200.000tweehonderdduizend
1.000.000een miljoen 
1.254.000een miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend 
1.900.000een miljoen negenhonderdduizend 
2.000.000twee miljoen 
2.480.000twee miljoen vierhonderdtachtigduizend 
1.000.000.000een miljard 
1.000.000.000.000 een biljoen 

Example

Use

  1. We gebruiken getallen bij bedragen.
  2. We gebruiken getallen in de datum.
  3. We gebruiken getallen bij maten: lengtematen, afstandsmaten, inhoudsmaten, oppervlaktematen, gewicht.
  4. In plaats van vijftien over en vijftien vóór te zeggen, gebruiken we kwart over en kwart voor om de tijd aan te geven. In plaats van dertig minuten over twee zeggen we half drie.
  5. Als voor het telwoord een bezittelijk voornaamwoord staat, dan krijgt het telwoord –en aan het eind.
  6. Getallen gebruiken we soms in hun meervoudsvorm.
  7. Met de uitgang –en na honderd, duizend, miljoen of miljard willen we zeggen dat het (veel) meer is dan honderd, duizend, miljoen of miljard.
  8. Telwoorden kunnen voorkomen als verkleinwoord.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link