Unit 8.2

Voorzetsels van plaats en richting

Voorzetsels - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een voorzetsel (of prepositie) is een onverbuigbare woordsoort die altijd deel uitmaakt van een zinsdeel (vaak een bijwoordelijke bepaling) en de aard van de relatie tussen verschillende elementen in de zin aangeeft.

Form

Plaatsaan, achter, bij, boven, buiten, in, naast, onder, op, tegen, tegenover, tussen, voor
Richtingdoor, in, langs, naar, om, over, tot, van
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link