Unit 3.2

Zelfstandig naamwoord (meervoud op -s)

Zelfstandige naamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het zelfstandig naamwoord is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen, dieren of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft.

Form

In dit gedeelte hebben we het over de meervoudsvorm op -s.

Meervoud op –s

  1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op –el, -em, -en, -er, vaak op –e en soms op –ie krijgen –s in het meervoud.
  2. Verkleinwoorden krijgen –s in het meervoud.
  3. Zelfstandige naamwoorden die uit een andere taal komen, krijgen vaak –s in het meervoud.
  4. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op –é krijgen –s in het meervoud.
EnkelvoudMeervoud
Mannelijk – Vrouwelijk– sde telefoonde telefoons
Onzijdig– shet optredende optredens

Example

Use

  1. Met zelfstandige naamwoorden benoemen we mensen, dieren en zaken.
  2. Bij een zelfstandig naamwoord hoort een lidwoord te staan.
  3. Een zelfstandig naamwoord kan een eigennaam zijn.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link