Unit 5.2

Betrekkelijk voornaamwoord

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een betrekkelijk voornaamwoord (of pronomen relativum) is een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. Datgene waar in de bijzin naar verwezen wordt, wordt het antecedent genoemd. Dit antecedent kan een woord, zinsdeel of hele zin zijn.

Form

In de onderstaande tabel geven we weer hoe de betrekkelijke voornaamwoorden gevormd worden.

De-woordHet-woord
Enkelvouddiedat
Meervouddiedie

Example

Use

  1. We gebruiken een betrekkelijk voornaamwoord om een zin of bijzin met een voorafgaand woord of zinsdeel te verbinden.
  2. Die’ gebruiken we voor personen, dieren en zaken.
  3. Dat’ gebruiken we na een enkelvoudig het-woord.
  4. Die’ gebruiken we na een meervoudig het-woord of na een enkelvoudig de-woord.
  5. Wie/watkunnen we zelfstandig gebruiken.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link