Unit 9.1

Bijzonderheden in betekenis en gebruik van werkwoorden

Werkwoorden

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Enkele werkwoorden zijn bijzonder in hun betekenis of gebruik.

 

Form

Werkwoorden zonder ‘te’laten
Werkwoorden + te + infinitiefom + te + infinitief
Aan het + infinitiefaan het + infinitief

Example

Use

Laten

  1. Als we een actie niet zelf uitvoeren of als we een voorstel doen, gebruiken we het werkwoord ‘laten’.
  2. Na ‘laten’ komt er dan nog een werkwoord, dat in de infinitief staat. Dit werkwoord staat meestal achteraan in de zin. Vóór het tweede werkwoord staat geen ‘te’. Na het tweede werkwoord kan een voorzetselgroep komen.

Om te + infinitief

  1. ‘Om te + infinitief’ gebruiken we voor een doel of een reden.

Andere werkwoorden + te

  1. Na veel werkwoorden komt aan het eind van de zin ‘te + infinitief’.
  2. De infinitief kan gevolgd worden door een voorzetselgroep.

Aan het + infinitief

  1. ‘Aan het + infinitief’ gebruiken we voor acties die nu plaatsvinden en een tijdje duren, of voor acties in het verleden die een tijdje geduurd hebben.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.