Unit 6.1

Onbepaald voornaamwoord (bijvoeglijk)

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het onbepaald voornaamwoord (of het pronomen indefinitum) is een voornaamwoord dat gebruikt wordt om iets inconcreets aan te duiden.

Een zelfstandig gebruikt onbepaald voornaamwoord staat los van andere voornaamwoorden.
Een bijvoeglijk gebruikt onbepaald voornaamwoord zegt iets over een ander (hoofd)woord.

 

Form

Hieronder geven we weer welke onbepaalde voornaamwoorden bijvoeglijk gebruikt worden.

Bijvoeglijk gebruik
ieder(e), elk(e), al, alle

Example

Use

Bijvoeglijk gebruik

  1. Iedere/elke’ kunnen we gebruiken voor enkelvoudige de-woorden.
  2. Ieder/elk’ gebruiken we voor enkelvoudige het-woorden.
  3. Al/alle’ gebruiken we met enkelvoudige niet-telbare zelfstandige naamwoorden.
  4. Al’ kunnen we zetten voor een bezittelijk voornaamwoord + zelfstandig naamwoord.
  5. Alle’ kunnen we gebruiken met een bepaald hoofdtelwoord.

 

Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link