Unit 6.1

Onbepaald voornaamwoord (zelfstandig)

Voornaamwoorden - 2 minutes

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het onbepaald voornaamwoord (of het pronomen indefinitum) is een voornaamwoord dat gebruikt wordt om iets inconcreets aan te duiden.

Een zelfstandig gebruikt onbepaald voornaamwoord staat los van andere voornaamwoorden.
Een bijvoeglijk gebruikt onbepaald voornaamwoord zegt iets over een ander (hoofd)woord.

Form

Hieronder geven we weer welke onbepaalde voornaamwoorden zelfstandig gebruikt worden.

Zelfstandig gebruik
iedereen, alles, iemand, men, niemand, wat, wie, iets, niets, allemaal

Example

 

Use

Zelfstandig gebruik

  1. Iedereen’ gebruiken we voor personen. Alsiedereen’ het onderwerp is, staat de persoonsvorm in het enkelvoud.
  2. Alles’ gebruiken we voor zaken. Alsalles’ het onderwerp is, staat de persoonsvorm in het enkelvoud.
  3. Iemand’ gebruiken we voor personen.
  4. Niemand’ is de negatie van ‘iemand’ en gebruiken we ook voor personen.
  5. Wie/wat’ gebruiken we altijd zelfstandig.
  6. Wie’ gebruiken we voor personen; ‘watvoor zaken.
  7. Iets’ gebruiken we zelfstandig om iets te zeggen over zaken of dieren.
  8. Niets’ is de negatie van ‘iets’.
  9. Bij een vragend voornaamwoord kunnen we als onbepaald voornaamwoord alleen ‘allemaal’ gebruiken. ‘Allemaal’ gebruiken we vooral in de spreektaal. We gebruiken het altijd samen met een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord of met een zelfstandig naamwoord.
  10. Men’ gebruiken we voor personen in het algemeen. Bij ‘men’ staat er een enkelvoudige persoonsvorm. We kunnen in plaats van ‘men’ ookjeofze’ gebruiken. Naze’ gebruiken we wel een meervoudige persoonsvorm.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link