Unit 2.2

Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd (O.T.T.T.) (regelmatig)

Werkwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

De O.T.T.T. wordt samengesteld door het hulpwerkwoord ‘zullen’ te combineren met een infinitief. In bijna alle gevallen drukt het een handeling uit die in de toekomst plaatsvindt. De benaming “tegenwoordig toekomende” wijst erop dat het spreekmoment samenvalt met het uitgangspunt van waaruit men de tijdsverhoudingen bekijkt.

 

Form

Toekomende tijd met ‘zullen’Toekomende tijd met ‘gaan’
Ikzal werkenga werken
Jij/je/uzal werkengaat werken
Hij/zij/ze/hetzal werkengaat werken
Wij/wezullen werkengaan werken
Julliezullen werkengaan werken
Zij/zezullen werkengaan werken

Example

Use

  1. De O.T.T.T. gebruiken we voor acties of toestanden die nog moeten plaatsvinden.
  2. De O.T.T.T. gebruiken we om voorstellen of beloftes te doen.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link