Unit 4.1

Samengesteld zelfstandig naamwoord

Zelfstandige naamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het zelfstandig naamwoord is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen, dieren of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft.

In het Nederlands kunnen zelfstandige naamwoorden uit meer dan één woord bestaan.

 

 

Form

In de onderstaande tabel zien we hoe de drie soorten samengestelde zelfstandige naamwoorden gevormd worden.

Zelfstandig naamwoord 1Zelfstandig naamwoord 2Samengesteld
Geen tussenvoegselde koffiehet kopjehet koffiekopje
Tussenvoegsel -s-de moederhet kindjehet moederskindje
Tussenvoegsel -en-de boerde dochterde boerendochter
  1. Een samengesteld zelfstandig naamwoord bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden die samengevoegd worden.
  2. Soms krijgt het samengesteld zelfstandig naamwoord geen tussenvoegsel.
  3. Soms krijgt het samengesteld zelfstandig naamwoord het tussenvoegsel –s.
  4. Soms krijgt het samengesteld zelfstandig naamwoord het tussenvoegsel –en.

Example

Use

Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link