Unit 7.2

Trappen van vergelijking van bijwoorden

bijvoeglijke naamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een bijwoord zegt iets over een willekeurig element van de zin dat geen zelfstandig naamwoord is (anders zou het een bijvoeglijk naamwoord zijn).

Een kenmerk van bijwoorden in het Nederlands is, dat ze niet worden verbogen of een uitgang krijgen, behalve die van de vergrotende en overtreffende trap. Dit laatste geldt alleen voor bijvoeglijke naamwoorden die een bijwoord worden in relatie met een werkwoord.

Form

  1. Bijwoorden die afgeleid zijn van een bijvoeglijknaamwoord hebben ooktrappen van vergelijking.
ergergerhet ergst
  1. ‘Graag’, ‘veel’ en ‘weinig’ hebben onregelmatige trappen van vergelijking.
graaglieverhet liefst
veelmeerhet meest
weinigminderhet minst

Example

Use

  1. De stellende trap is de standaardvorm van het bijvoeglijk naamwoord. We gebruiken het om zaken te beschrijven zoals ze zijn en zonder te vergelijken.
  2. De vergrotende trap gebruiken we voor een vergelijking tussen twee of meerdere zaken.
  3. We gebruiken de overtreffende trap voor een grotere gradatie tussen twee of meerdere zaken.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link