Unit 4.1

Uitzonderingen bij meervoud

Zelfstandige naamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Met meervoud (of pluralis) worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak. Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.

In het Nederlands gelden verschillende grammaticale regels en uitzonderingen voor meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden.

 

Form

EnkelvoudMeervoud
het schipde schepen
de stadde steden
de godde goden
het bladde bladeren
de kokde koks
  1. Soms staat er een andere klinker in het meervoud. De ‘i’ en de ‘a’ veranderen dan in een ‘e’.
  2. Soms wordt een korte klinker een lange klinker in het meervoud.
  3. Enkele woorden krijgen de uitgang –eren in het meervoud.
  4. Er bestaan uitzonderingen met de uitgang –s in het meervoud.

Example

Use

Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link