Unit 1.2

Vervoeging sterke werkwoorden

Werkwoorden - 3 minutes

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Sterk werkwoord is de grammaticale benaming voor bepaalde werkwoordsklassen in Indo-Europese talen, die als typisch kenmerk hebben dat ze hun verleden tijd en voltooid deelwoord vormen door middel van ablaut (of klinkerwisseling) in de stam.

 

Form

Sterke werkwoorden per categorie

 1. De –ij– in de stam van vele werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –ee–. In het voltooid deelwoord verandert dat dan in een –e– met uitgang –en. De –ee– van de O.V.T. wordt in het meervoud –e–.
 2. De –ie– in de stam van vele werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –oo–. In het voltooid deelwoord verandert dat dan in een –o– met uitgang –en. De –oo– van de O.V.T. wordt in het meervoud –o–.
 3. De –ui– in de stam van vele werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –oo–. In het voltooid deelwoord verandert dat dan in een –o– met uitgang –en. De –oo– van de O.V.T. wordt in het meervoud –o–.
 4. De –i– in de stam van vele werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –o–. In het voltooid deelwoord blijft dat dan een –o– met uitgang –en.
 5. De –e– in de stam van sommige werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –o–. In het voltooid deelwoord blijft dat dan een –o– met uitgang –en.
 6. De –e– in de stam van enkele werkwoorden verandert in de O.V.T. in een –oo–. In het voltooid deelwoord verandert dat dan in een –o– met uitgang –en. De –oo– van de O.V.T. wordt in het meervoud –o–.
 7. De O.V.T. heeft soms een onregelmatige vorm; maar het voltooid deelwoord niet.
 8. De O.V.T. heeft soms een regelmatige vorm, maar het voltooid deelwoord eindigt op –en.
 9. De O.V.T. heeft soms een onregelmatige vorm en het voltooid deelwoord heeft dan dezelfde vorm met –d of –t als uitgang.
 10. De O.V.T. heeft soms een klankverandering en het voltooid deelwoord vormen we dan door ge- voor de infinitief te zetten.
  Bij ‘eten’ zetten we tussen ge- en het tweede deel een extra –g– tussen. Bij ‘vergeten’ en ‘genezen’ voegen we bij het voltooid deelwoord geen ge- vooraan.
 11. Sommige werkwoorden hebben in de O.V.T. en in het voltooid deelwoord een verschillende klank.
 12. Er bestaan ook nog enkele andere onregelmatige werkwoorden‘Zullen’ heeft bijvoorbeeld geen voltooid deelwoord.

Example

Use

Summary

Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link