Unit 11.2

Voegwoord (onderschikkend)

Voegwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Een voegwoord (of conjunctie) is een woord dat twee deelzinnen met elkaar verbindt.

Voegwoorden zijn in twee soorten te verdelen: nevenschikkend en onderschikkend.
In dit gedeelte hebben we het over de onderschikkende voegwoorden ‘als’, ‘dat’, ‘of” en ‘omdat’.
Eveneens hebben we het over de voegwoorden ‘om’ en ‘zonder’ die met een te-infinitief worden gebruikt.

Form

Onderschikkende voegwoordenals, dat, of, omdat
Voegwoorden + te-infinitiefom, zonder

Example

Use

Algemeen

  1. Bij een nevenschikking staat de persoonsvorm in beide zinnen in de tweede positie.
  2. Een voegwoord is onderschikkend als het staat tussen twee ongelijke zinsdelen (een hoofdzin en een bijzin). In de bijzinnen staat de persoonsvorm achteraan.
  3. Na het voegwoord volgt meteen het onderwerp.

Onderschikkende voegwoorden

  1. ‘Als’ gebruiken we bij een voorwaarde.
  2. ‘Dat’ gebruiken we het vaakst.
  3. ‘Of’ gebruiken we na het werkwoord ‘vragen’.
  4. ‘Omdat’ gebruiken we bij een reden.

Voegwoorden + te-infinitief

  1. ‘Om’ gebruiken we het meest met een te-infinitief.
  2. De betekenis van ‘zonder’ is vaak ‘aan een stuk door’.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link