Unit 7.1

Vragend voornaamwoord (bijvoeglijk)

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het vragend voornaamwoord (ook: vraagwoord) maakt deel uit van de voornaamwoorden of pronomina.
Het is een functiewoord waarmee we een taaluiting inleiden die meestal een inbreuk vormt op wat eerder is gezegd. Vraagwoorden gebruiken we vooral om vraagzinnen in te leiden.

We kunnen voornaamwoorden definiëren als een verwijzing naar iets anders dat al dan niet in dezelfde zin wordt genoemd, dan wel verwijst naar een buitentalig element binnen het perspectief van de spreker (een exoforische verwijzing).

We kunnen een voornaamwoord zelfstandig of bijvoeglijk gebruiken.

Form

Hieronder geven we weer welke vragende voornaamwoorden bijvoeglijk gebruikt worden.

Bijvoeglijkwelkewat voor (een)

Example

Use

Bijvoeglijk gebruik

  1. Welk’ gebruiken we vóór enkelvoudige het-woorden. ‘Welke’ gebruiken we vóór de-woorden en meervoudige zelfstandige naamwoorden.
  2. Welke’ kunnen we gebruiken om een keuze aan te geven.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link