Unit 7.1

Vragend voornaamwoord (zelfstandig)

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het vragend voornaamwoord (ook: vraagwoord) maakt deel uit van de voornaamwoorden of pronomina.
Het is een functiewoord waarmee we een taaluiting inleiden die meestal een inbreuk vormt op wat eerder is gezegd. Vraagwoorden gebruiken we vooral om vraagzinnen in te leiden.

We kunnen voornaamwoorden definiëren als een verwijzing naar iets anders dat al dan niet in dezelfde zin wordt genoemd, dan wel verwijst naar een buitentalig element binnen het perspectief van de spreker (een exoforische verwijzing).

We kunnen een voornaamwoord zelfstandig of bijvoeglijk gebruiken.

Form

Hieronder geven we weer welke vragende voornaamwoorden zelfstandig gebruikt worden.

Zelfstandig

 

Personen

Dieren/ zaken

welke

wie

wat

wat voor (een)

 

 

Example

Use

Zelfstandig gebruik

  1. Wievraagt naar één of meer personen. Als ‘wie’ het onderwerp is, staat er meestal een enkelvoudige persoonsvorm.
  2. Watvraagt naar dieren of zaken. Als ‘wat’ het onderwerp is, staat er een enkelvoudige persoonsvorm.
  3. Wat’ kan naar een handeling, een toestand of gebeurtenis vragen.
  4. We gebruiken ‘wat’ in de informele spreektaal als we iets niet begrijpen.
  5. Als er een keuze mogelijk is tussen twee of meer personen, dieren of zaken, kunnen we ‘welk(e)zelfstandig gebruiken.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link