Unit 5.1

Wederkerend voornaamwoord

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het wederkerend voornaamwoord (of het reflexief pronomen) is het voornaamwoord dat verwijst naar het onderwerp van de zin zelf. Dit kan voorkomen als een handeling slaat op het onderwerp of als het werkwoord zelf wederkerend (een zogenaamd wederkerend werkwoord) is.

Form

Hieronder geven we weer hoe de wederkerende voornaamwoorden gevormd worden.

Vorm

Persoon
1e

2e

3e

Enk.me/mij

je

u/zich

zich

1e

2e

3e

Mv.ons

je/zich

zich

Example

Use

  1. Wederkerende voornaamwoorden zeggen iets over het onderwerp van een zin.
  2. Het wederkerend voornaamwoord en het onderwerp gaan over dezelfde persoon.
  3. Wederkerende voornaamwoorden komen alleen zelfstandig voor.
Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link