Unit 5.1

Wederkerig voornaamwoord

voornaamwoorden - 1 minute

Download Download eBook Download ebook

Introduction

Het wederkerig voornaamwoord (of het reciproque pronomen) lijkt als woordsoort enigszins op het wederkerend voornaamwoord. Het verschil is dat het slaat op meerdere personen, die vaak als onderwerp van de zin voorkomen.

Form

Hieronder geven we weer hoe de wederkerige voornaamwoorden gevormd worden.

ZelfstandigBijvoeglijk
Neutraalelkaarelkaars
Informeelmekaarmekaars

Example

Use

  1. Het wederkerig voornaamwoord kan na een voorzetsel staan.
  2. Het wederkerig voornaamwoord zegt iets over het onderwerp van een zin.
  3. Het gaat hier om een onderwerp van twee of meerdere personen, dieren of zaken.

 

Books4Languages feedback

Licentie

Dutch Grammar A2 Level Copyright © 2018 by books4languages. Alle Rechten Voorbehouden.

Copy link