Unit 2.2

Qaydasız Cəm İsimlər

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Bir ismin cəm halı [plural nouns] birdən çox insanın, heyvanın, yerin və ya əşyanın olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Bəzi isimlər qaydalara riayət etmir, qaydasızdır [irregular] və cəmləri fərqli şəkildə formalaşır.

Form

Qaydasız cəm isimlər -s və -es əlavə edərək düzəlmir. Bu isimlərin cəminin necə əmələ gəldiyini izah edən qaydalar yoxdur, bu sözlər və onların cəm şəkilləri əzbərdən öyrənilməlidir. Ən çox istifadə olunan qaydasız cəm isimlər:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Qaydasız cəm isimlər qaydalılarla eyni şəkildə istifadə edilir, ancaq onlar fərqli şəkildə meydana gəlir.

Summary

Qaydasız cəm isimlərin [irregular plural nouns] əmələ gəldməsi ilə bağlı qaydalar yoxdur, buna görə də onlar əzbərdən öyrənilməlidir.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Məsələn:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License