Unit 2.2

Qaydasız Cəm İsimlər

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Bir ismin cəm halı [plural nouns] birdən çox insanın, heyvanın, yerin və ya əşyanın olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Bəzi isimlər qaydalara riayət etmir, qaydasızdır [irregular] və cəmləri fərqli şəkildə formalaşır.

Form

Qaydasız cəm isimlər -s və -es əlavə edərək düzəlmir. Bu isimlərin cəminin necə əmələ gəldiyini izah edən qaydalar yoxdur, bu sözlər və onların cəm şəkilləri əzbərdən öyrənilməlidir. Ən çox istifadə olunan qaydasız cəm isimlər:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Qaydasız cəm isimlər qaydalılarla eyni şəkildə istifadə edilir, ancaq onlar fərqli şəkildə meydana gəlir.

Summary

Qaydasız cəm isimlərin [irregular plural nouns] əmələ gəldməsi ilə bağlı qaydalar yoxdur, buna görə də onlar əzbərdən öyrənilməlidir.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Məsələn:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License