Unit 10.2

Would Like

Advertising

Introduction

Would like sözü istək və ya təklifləri daha nəzakətli olaraq ifadə etmək üçün istifadə edilir.

Form

Would modal köməkçi bir feldir və like (would like) ilə işlənəndə nəzakətlə bir istək və ya təklif meydana gətirir. Bu quruluş həmişə eynidir, hətta üçüncü şəxs tək üçün də həmişə qalır.

Would like feli adətən üç halda işlənilir:

Təsdiq

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda + would like + [to + fel]/isim + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

İnkar

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + would + not + like + [to + fel]/isim + …

 • İnkar halının qısaltması wouldn’t olur.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Sual

Sual halında quruluşu:
Would + mübtəda + like + [to + fel]/isim + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Təsdiq

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

İnkar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Sual

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Want sözünü daha nəzakətli işlətmək üçün would like sözündən istifadə olunur.

Summary

Xahişlərimizi bildirmək üçün would like sözündən istifadə edirik. Bu söz want sözündən daha yumşaqdır.

Fərqli formalarda istifadə olunur::

 • Təsdiq: Cümlə mübtəda ilə başlayır, would like feli ilə, daha sonra məsdər halında fel və ya isimlə davam edir.
 • İnkar: Cümlə mübtəda ilə başlayır,would not like feli ilə, daha sonra məsdər halında fel və ya isimlə davam edir.
 • Sual: Cümlə would ilə başlayır, mübtəda, like feli ilə, daha sonra məsdər halında fel və ya isimlə davam edir (cümlənin sonuna sual işarəsi qoyulur). 

Məsələn:
— Təsdiq: “I would like a cup of tea.”
— İnkar: “I wouldn’t like a cup of tea.”
— Sual: “Would you like a cup of tea?

NOTE: Like sözü would like sözündən fərqlənir: like bir şeydən həzz almaq fikrini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Məsələn:
— “would like to do some sport.” = Mübtədanın  idmanı etmək üçün istəyini ifadə etmək üçün would like istifadə edilir.
♦ “I like sport.” = Mübtədanın idmanı sevdiyini ifadə etmək üçün like istifadə olunur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Would Like exercises (55).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License