Common Prepositions of Time and Place

Prepositions

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě tím, že události, osoby a předměty umisťují v čase a místě.

EXTRA: Prepositions = Předložky.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Prepositions:

The most commonly used prepositions are: at, by, for, from, in, on, to, with

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Předložky nikdy nestojí sami o sobě, ale vytváří význam spojením s nějakým dalším větným členem. Některé z těch Common Prepositions jsou předložkami pohybu, času či místa, některé pouze přináší dodatečnou informaci.

 1. At (being in a specific place);
 2. By (using the means of…);
 3. For (with the purpose of…);
 4. From (starting point of a movement);
 5. In (being inside a closed 3-dimensional place);
 6. On (being on a surface and having some contact with it);
 7. To (moving towards a destination);
 8. With (accompanied by…).

Prepositions jsou důležitými prvky ve větě, jelikož jí dodávají dodatečný význam. Common Prepositions jsou předložky pohybu, času a místa.

Common Prepositions zahrnují: at, by, for, from, in, on, to, a with.

Například:
— „I usually go to work by bike when it is sunny.“ = Tím dopravním prostředkem.
— „He went to the beach with his friends.“ = Byl doprovozen přítelem.
— „We fight for our rights!“ = Bojujeme za udržení našich práv.

(e.g. at the supermarket, in the fridge, on the table).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book