Feminine Nouns formation

Nouns

V anglickém jazyce mají Nouns tři Genders: lidé mohou být Mužského či Ženského rodu, předměty a zvířata jsou obvykle rodu Středního.

V této lekci se podíváme, jak se tvoří podstatná jména v Feminine gender.

EXTRA: Nouns = Podstatná jména; Genders = Rody; Feminine Gender = Ženském rodu.

Pro jejich tvoření neexistuje nějaké určité pravidlo, ve většině případů získáme tvar Feminine gender přidáním přípony -ess, ale nalezneme i pravidelné výjimky, například:

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress
  • Přípona –tor nebo –ter: mění se na –tr a přidá –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Přípona –e: přidá –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Přípona přízvučná samohláska [Stressed Vowel] + souhláska: zdvojí souhlásku [Consonant] a přidá –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Regular

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Irregular

Podstatná jména končící na -tor nebo -ter

  • Actor She is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Podstatná jména končící na -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatná jména končící na přízvučnou samohlásku následovanou souhláskou.

  • GodAthena is an ancient goddess.

Feminine form podstatného jména tvoříme, když osoba o které mluvíme, je žena a podstatné jméno má ženskou variantu.

Slova, která nepatří do této skupiny, se musíme naučit nazpaměť!

Jak bylo již zmíněno, angličtina má tři Genders (Mužský, Ženský a Střední). Je možné utvořit Feminine form podstatného jména v mužském rodě. Ve většině případů je lze utvořit prostým přidáním přípony -ess (e.g. host-hostess).

Nícmnéně existují výjimky a nepravidelnosti, které se musíme naučit nazpaměť.

Například:
S příponou -tor nebo -ter: „Actor„> Actress. = Změníme –tor na –tr a přidáme -ess.
S příponou -e: „Prince“ > Princess. = Přidáme -ss.
S příponou přízvučné samohlásky [Stressed Vowel] + souhlásky [Consonant]: „God“ > Goddess. = Zdvojíme souhlásku d a přidáme -ess.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book