Unit 10.2

Like, love a hate


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Slovesa like, love a hate používáme, když vyjadřujeme své pozitivní (love nebo like) či negativní (hate) pocity ohledně určité věci.

Form

Se slovesy like, love and hate lze tvořit dvě různé gramatické konstrukce, které se liší formou a mírně i významem:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Po love a hate se častěji vyskytuje tvar slovesa zakončený na -ing než infinitiv.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad.
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Hatelike a love používáme, když chceme vyjádřit naše preference a názory v pozitivním nebo negativním smyslu:

 • Like: příznivý pocit, touha nebo preference;
 • Love: intenzivní emoce nebo náklonnost k jinému člověku či věci;
 • Hate: mít (k někomu nebo něčemu) silný odpor.

Po těchto slovesech můžeme použít:

 • Gerundium: pro zdůraznění děje;
 • Infinitiv: pro větší zdůraznění výsledků děje.

Summary

Slovesa like, love a hate používáme pro vyjádření něčeho, co máme nebo nemáme rádi, a pro vyjádření preferencí a názorů. Když tato slovesa používáme, můžeme vytvořit konstrukci s gerundiem, nebo infinitivem, které se liší formou a mírně i významem.

Zmíněné struktury mají tuto podobu:
Like, love nebo hate, po kterém následuje gerundium [verb + -ing].
Like, love nebo hate, po kterém následuje infinitiv [verb + -ing].

Například:
— „I like going to the beach.“ / „I like to go to the beach.“ = Preference.
— „I love going to the beach.“ / „I love to go to the beach.“ = Intenzivní emoce nebo náklonnost.
— „I hate going to the beach.“ / „I hate to go to the beach.“ = Odpor.

První věta se strukturou + gerund zdůrazňuje samotný děj či zkušenost. Ta druhá, + to-infinitive, dává větší důraz na výsledky děje nebo události.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License