Unit 10.2

Like, Love, Hate

Verbs


Introduction

Slovesa Love/Like/Hate používáme, když mluvíme o věcech, které máme (love či like) či nemáme (hate) rádi a tím vyjadřujeme naše preference a vkus.

Form

Se slovesy Love/Like/Hate lze tvořit dvě různé gramatické konstrukce, které se liší formou a mírně i významem.

Like/Love/Hate + gerundium [verb + -ing] + … (tvar slova s -ing). – zdůrazňuje událost či aktivitu
Like/Love/Hate + infinitiv [to + verb] + … – zdůrazňuje důsledky aktivity či události

Example

  • I like cooking.
    I like to cook on Sundays.
  • He loves travelling abroad!
    He loves to travel abroad.
  • They hate going to the doctor.
    They hate to go to the doctor.

Use

Po slovesech Love/Like/Hate mohou následovat dvě gramatické konstrukce. Love/Like/Hate + gerundium zdůrazňuje to, že něco máme rádi a Love/Like/Hate + to + infinitiv zdůrazňuje zvyk.

Po slovesech hate a love, konstrukce s –ing je běžnější než ta s toinfinitiv.

Summary

Slovesa Love/Like/Hate používáme, když mluvíme o věcech, které máme (love či like) či nemáme (hate) rádi a tím vyjadřujeme naše preference a vkus.

Konstrukce:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Například:
— „I love going to the beach.“ / „I love to go to the beach.“
— „I like going to the beach.“ / „I like to go to the beach.“
— „I hate going to the beach.“ / „I hate to go to the beach.“

První věta s konstrukcí Love/Like/Hate + gerundium (tvar slova s -ing) zdůrazňuje událost či zkušenost.

Druhá věta s konstrukcí Love/Like/Hate + to + infinitiv, přikládá větší váhu výsledku/důsledku určité aktivity či události.

I když se tyto dvě konstrukce liší formou, můžeme je po těchto slovesech používat obě. Význam se téměř nemění.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book