Plural Nouns formation

Nouns

Plural se používá když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti či předmětu.

Existují zvláštní případy, ve kterých se Plural podstatných jmen tvoří různým způsobem, závisejícím na druhu přípony.

EXTRA: Plural = Množné číslo.

Zde vidíme různé případy tvoření množného čísla, rozdělené podle jejich přípony.

Most nouns

Přidá -s

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Nouns with suffix: -ch, -sh, -x, -s, -z

Přidá -es

Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes

Nouns with suffix: -y

Změní -y- na -i- a přidá -es

Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies

Nouns with Suffix: -fe or -f

Změní -f(e) na -v a přidá -es

Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Regular

  • StudentPeter and Eva are students.

Irregular

Nouns with suffix -ch, -s, -sh -x or -z

  • WitchWitches are not always scary.
  • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
  • BushI like these bushes in spring.
  • BoxWe have 10 boxes.
  • QuizFriday is time for quizzes.

Nouns with suffix -y

  • StoryHe tells me some stories.

Nouns with suffix -fe or -f

  • WifeThey are wives.
  • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Plurak obvykle používáme s Countable nouns (názvy věcí, které lze počítat v číslech). Jednotné číslo používáme v případě pouze jednoho předmětu; množné číslo když mluvíme o dvou a více.

EXTRA: Countable Nouns = Počitatelnými Podstatnými Jmény.

Obvykle je velmi snadné vytvořit Plural Form podstatného jména z jeho jednotného tvaru.

Ve většině případů stačí přidat „-s“ na konec podstatného jména (e.g. students, dogs).

Nicméně, existují výjimky. Abychom je rozpoznali, musíme se naučit nazpaměť případy, ve kterých typ přípony na konci slova v jednotném tvaru ovlivňuje tvoření množného tvaru.

Například:
S příponami -ch, -sh, -x, -s nebo -z:One box.“ > „Two boxes.“ = Přidáme -es, jelikož jednotný tvar končí na -x.
S příponou -y:One lady.“ > „Two ladies.“ = Změníme -y na -i a přidáme -es jelikož jednotný tvar končí na -y.
S příponami -fe nebo -f:One wife.“ > „Two wives.“ = Změníme -f- na -v- a přidáme -es jelikož jednotný tvar končí na -fe (V některých případech přidáme pouze -s).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book