To be Past simple

Verbs

Sloveso To Be je v gramatice nezbytné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedno z nepravidelných sloves v anglickém jazyce.

Když mluvíme o událostech, které se odehrály v minulosti, používáme sloveso ve tvaru Past simple.

EXTRA: To Be = Být; Past Simple = Minulého času prostého.

Sloveso To Be je jedno z anglických sloves s nepravidelným minulým tvarem. Užívá se jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či přídavným jménem, dodává určitou informaci ohledně podmětu.

Affirmative

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Negative

Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Interrogative

To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Affirmative

 • I was a good boss.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were in Portugal in 2012.

Negative

 • I wasn’t a good boss.
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t in Portugal in 2012.

Interrogative

 • Was I a good boss?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you in Portugal in 2012?

Past Simple používáme, když mluvíme o:

 • Aktivitách, situacích a událostech, které se odehrály a skončily v minulosti;
 • Opakujících se událostech a zvycích, které se odehrály v minulosti;
 • Uplynulých událostech, když použijeme jeden z následujících výrazů: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, atd.

Past Simple používáme, když mluvíme o situacích, které se odehrály v minulosti. Sloveso To be je jedno z Irregular sloves v anglickém jazyce.

 • Affirmative: (I) was, (you) were, (he/she/it) was, (we/you/they) were;
 • Negative: (I) was not, (you) were not, (he/she/it) was not, (we/you/they) were not;
 • Interrogative: was (I…?), were (you…?), was (he/she/it…?), were (we/you/they…?).

Například:
Affirmative:The sugar was enough for the cake.“
Negative: „The sugar wasn’t enough for the cake.“
Interrogative: „Was the sugar enough for the cake?

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book