Adjektibo eta adberbio superlatiboak

Advertising

Introduction

Adjektibo edo adberbio superlatiboak bi gauza, pertsona edo ekintza konparatzeko erabiltzen dira, gauza, pertsona edo ekintza baten nagusitasuna adierazteko, kualitate baten maila handiena daukala adierazteko.

Form

Superlatiboak adjektibo edo adberbioak erabiliz sortu daitezke. The determinantea adjektibo/adberbioaren aurretik doa gauza bat bestea baino handiagoa dela adierazteko.

Esaldiaren egitura hurrengoa da:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + noun/adjective + …

Adjektibo edo adberbioen superlatibo forma era ezberdinetan lortu ditzakegu silaba kopuruaren eta haien atzizkien arabera. 

Silaba bat:

 • Adjektibo/adberbioak: -est gehituz (clean ⇒ cleanest);
 • Adjektibo/adberbioak-e atzizkiarekin: -st gehitzen diegu (simple ⇒ simplest);
 • Bokal eta kontsonante batekin amaitzen diren adjektiboak: amaierako kontsonantea bikoizten dugu eta gero -est gehitzen diogu (big ⇒ biggest).

Bi silaba (-y atzizkiarekin):

 • -y amaieradun adjektibo/adberbioak: -y –i-ra aldatu egiten da eta –est gehitu (friendly ⇒ the friendliest).

Bi silaba edo gehiago (-y atzizkirik gabe):

 • -y amaiera ez duten adjektibo/adberbioakthe most gehitzen dugu lehen+ adjektibo/adberbioak (aldaketarik gabe) (beautiful ⇒ the most beautiful).

The most erabiltzen dugunean adjektibo/adberbio forma berdin geratzen da.

Example

Silaba bat

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Bi silaba (-y-rekin)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Bi silaba edo gehiago (-y gabe)

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Adjektibo edo adberbio superlatiboak zerbaitetan gauza, pertsona edo ekintza baten nagusitasuna adierazteko erabiltzen dugu.

Summary

Adjektibo edo adberbio superlatiboak bi gauza, pertsona edo ekintza konparatzeko erabiltzen dira, gauza, pertsona edo ekintza baten nagusitasuna adierazteko

Adjektibo edo adbebio superlatiboak erabiltzean, subjektuarekin hasten gara eta aditza gehi the eta adjektibo edo adberbio superlatiboa eta substantibo edo adjektibo bat ondoren.

Haien formak aldatu egiten dira silaba kopuru eta adjektiboaren atzizkiaen arabera.

Adibidez:
Silaba bat

-est gehitzen diogu hitzaren amaieran: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.
-e atzizkiarekin -st gehitzen dugu: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.
Bokal bat + kontsonante batekin, kontsonantea bikoizten dugu eta -est gehitu: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.”

Bi silaba

-y atzizkiarekin, -y -i bihurtzen da eta -est gehitzen diogu: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.”

Bi silaba edo gehiago

— (-y atzizki gabe) the most gehitzen dugu adjektibo/adberbiaren aurretik: “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.”

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License