To be Baiezkoa

Introduction

To be lotura-aditza, gramatikan funtsezkoa den aditz laguntzaile bat da.

Baiezko forman adierazten denean, aditzak zerbait berresten du subjektuari buruz.

TO BE aditza euskeraz IZAN aditza izango litzateke.

Form

To be aditz irregularra da eta, baiezko forman hurrengo egitura dauka:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Forma laburtua ahozko edo idatziko hizkuntza informalean erabiltzen da.

To be erabiltzen dugu beste hitz-mota batzuen arteko lotura-aditz gisa, subjektuaren egoerari buruzko informazio gehiago emateko.

To be hurrengoekin erabiltzen da:

 1. Substantiboak;
 2. Adjektiboak;
 3. Esaldi preposizionalak (edo komplementuak).

Example

To be hurrengoekin erabiltzen da:

 1. Substantiboak
  • am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.  Adjektiboak
  • am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Esaldi preposizionalak (edo komplementuak)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be era laburtuan ere erabil daiteke:

 • I’m 12 years old.
 • This coats $100.
 • Theyre my best friends.

Use

To be, baiezko forman, subjektuaren ezaugarriak berresten ditu, adibidez: adina, portaera, kolorea, enplegua, nazionalitatea, nortasuna, tokia, prezioa, kalitateak, tamaina, denbora…

Summary

To be aditz laguntzaile erabilienetariko bat da. Izan ere, maiz erabiltzen da substantiboekin, adjektiboekin eta esaldi preposizionalekin.

Baiezko forman, subjektuaren ezaugarriak berresteko erabiltzen da eta subjektuaren atzetik jartzen da.

Formak hurrengoak dira: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are and they are.

Adibidez:
— “I am tall.” = Am lehen pertsona singularrerako erabiltzen da.
— “He is tall.” = Is hirugarren pertsona singularrerako erabiltzen da.
— “They are tall.” = Are plural forma modura erabiltzen da.

Subjektua izen edo substantibo bat denean, izenordain baten ordez, hirugarren pertsona singularrarekin soilik erabiltzen dugu forma laburtuan.

Adibidez:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

OHARRA: Forma laburtua erabiltzen dugu ahozko eta idatzizko hizkuntza informalean.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises

External link to To be Baiezkoa exercises (3).
License