Unit 7.2

Common Prepositions of Time and Place

Prepositions

Prijedlozi [prepositions] su riječi koje spajaju dijelove rečenice. Bitni su jer omogućuju dodatna objašnjenja smještajući radnju, ljude i predmete u prostorne i vremenske okvire.

Prijedlozi uobičajeno dolaze ispred imenske fraze ili zamjenice.

Najčešće korišteni prijedlozi su: at, by, for, from, in, on, to, with

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Prijedlozi ne stoje samostalno, već su povezani s ostalim dijelovima rečenice kako bi joj dali smisao. Među najčešćim prijedlozima su prijedlozi kretanja, vremena ili mjesta. Ostali pružaju dodane informacije čitatelju.

 1. At (uz određeno mjesto);
 2. By (uz prijevozna sredstva…);
 3. For (s namjerom…);
 4. From (početna točka kretanja);
 5. In (unutar trodimenzionalnog prostora);
 6. On (biti na površini ili imati neki kontakt s njom);
 7. To (kretanje prema odredištu);
 8. With (biti s nekim…).

Prijedlozi [prepositions] su bitni jer omogućuju dodatne informacije o rečenici. Neki od najčešćih prijedloga su prijedlozi kretanja, vremena ili mjesta.

Najčešće korišteni prijedlozi su: atbyforfrom, inontowith

Naprimjer:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the seller.”

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu