- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Possessive Case

Introduction

Posvojni genitiv [possessive case] se koristi kada govorimo o stvarima koje pripadaju osobi ili životinji, odnosno kada opisujemo da nešto pripada nekome.

Form

Posvojni genitiv ima tri načina tvorbe:

  • Kod jednine dodajemo apostrof i s (’s) na kraju imenice: cat ⇒ cat’s;
  • Kod množine dodajemo apostrof () na kraju imenice: cats ⇒ cats;
  • Kod nepravilne množine dodajemo apostrof i s (’s) na kraju imenice: people ⇒ people’s.

Example

Jednina:

  • This is my sister‘s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Množina:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Nepravilna množina:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Posvojni genitiv se koristi kada govorimo o stvarima koje pripadaju osobi ili životinji. Također, može izricati odnose i fizičke karakteristike subjekta.

Summary

Posvojni genitiv [possessive case] se koristi kada govorimo o stvarima koje pripadaju osobi ili životinji, ali može prikazivati i odnose te fizičke karakteristike subjekta.

Naprimjer:
— Jednina: “The cat‘s ball is on the sofa.” = Lopta pripada mački pa dodajemo (-‘s).
— Množina: “The cats ball is on the sofa.” = Lopta pripada mačkama pa dodajemo ().
— Nepravilna množina: “The children‘s ball is on the sofa.” = Djeca su nepravilna množina pa dodajemo (-‘s).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.