- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Wh- Questions

Introduction

Wh- pitanja [wh- questions] uvijek počinju s jednom od wh- upitnih riječi (upitnih zamjenica [interrogative pronouns]) koje definiraju koji oblik informacije se traži.

Form

Vrlo je bittno da iza wh- pitanja stoji pomoćni ili modalni glagol koji dolazi prije subjekta.

Struktura wh- pitanja:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Wh- upitne riječi su: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom i how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

 Wh- riječi kojima postavljamo pitanju su:

 1. When (kad pitamo o vremenu);
 2. Where (kad pitamo o mjestu);
 3. Why (kad pitamo za razlog);
 4. Which (kad pitamo o sklonostima između ponuđenih izbora);
 5. What (kad pitamo za informaciju);
 6. Whose (kad pitamo o pripadnosti nečeg nekome);
 7. Who (kad pitamo o osobi, u smislu subjekta);
 8. Whom (kad pitamo o osobi, u smislu objekta);
 9. How* (kad pitamo kako je nešto napravljeno ili kako se nešto radi).

Ova pitanja nazivaju se i pitanja otvorenog tipa jer imaju nebrojive mogućnosti različitih odgovora.

*How  ne počinje s wh-, ali se smatra wh- pitanjem.

Summary

Wh- pitanja [wh- questions] počinju sa jednom od wh- upitnih riječiwhenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktura:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Naprimjer:
— “Where is the toilet?” = Where je na početku pitanja otvorenog tipa jer postoji mogućnost različitih odgovora.
♦ “Is there a toilet?” = Da/ne pitanja traže kratke odgovore koji mogu biti ili da ili ne; nazivaju se i pitanjima zatvorenog tipa.

NAPOMENA: Pomoćni (be/have) ili modalni glagoli (can/could/would) obavezno dolaze nakon wh- pitanja te prije subjekta.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.