Középfok Melléknevekkel és Határozószókkal

Introduction

A melléknevekkel [adjectives] és a határozókkal [adverbs] képzett középfokot [comparisons] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve az egyenlőséget [equalities] vagy egyenlőtlenséget [inequalities] közöttük.

Form

Középfokot képezhetünk melléknevekkel vagy határozószókkal. Amikor össze akarunk hasonlítani egy dolgot egy másikkal, a than szót használjuk a melléknév vagy a határozószó után.

A mondat szerkezete a következő:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

A melléknevekkel vagy a határozószókkal történő összehasonlítás másképp történik azok szótagszámától és végződésétől függően.

Egy szótagú:

 • Melléknév/határozószó: -er-t teszünk hozzá (cleancleaner);
 • Melléknév/határozószó -e végződéssel: -r-t teszünk hozzá(simplesimpler);
 • Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: megduplázzuk a szóvégi mássalhangzót, mielőtt -er-t teszünk hozzá (bigbigger).

Két szótagú, -y végződéssel:

 • Melléknév/határozószó ending in -y: change -y to –i and add –er (friendly ⇒ friendlier).

Kettő (-y végződés nélkül) vagy több szótagú:

 • Kettő vagy több szótagú:
 • Melléknév/határozószó, amely nem -y-ra végződik: more + melléknév/határozószó (változtatás nélkül) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

Egy szótagú

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Két szótagú, -y végződéssel

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Kettő (-y végződés nélkül) vagy több szótagú

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Középfokot használunk melléknevekkel/határozószókkal, amikor össze akarunk hasonlítani kettő vagy több dolgot, személyt vagy cselekvést.

Vannak olyan helyzetek, amelyekben elhagyhatjuk a than-t, a kontextustól függően:
I am feeling better today.” (Nem éreztem jól magam tegnap, tehát összehasonlítom a mát a tegnappal).

Summary

Középfokot [comparisons] használunk melléknevekkel [adjectives] vagy határozószókkal [adverbs], hogy összehasonlítsunk kettő vagy több dolgot, személyt vagy cselekvést, kifejezve az egyenlőséget [equalities] vagy az egyenlőtlenséget [inequalities] közöttük.

Szerkezetük a következő:
… + comparative adjective/adverb + than + …

Alakjuk különbözik a melléknév szótagszámától és végződésétől függően.

Például:

Egy szótagú:
— Általános: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = -er-t teszünk hozzá;
-e végződésű: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = -r-t teszünk hozzá;
Egy magánhangzóval + egy mássalhangzóval: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Meguplázzuk a mássalhangzót, és -er-t teszünk hozzá.

Két szótagú:
— -y végződéssel: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y helyett -i-t írunk, és -er-t teszünk hozzá.

Kettő:
vagy több szótagú (-y végződés nélkül): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = More-t írunk a melléknév/határozószó elé.

NOTE: Elhagyhatjuk a than-t, ha tudjuk a kontextusból, mivel van összehasonlítva az első főnév: “Lately DVDs are less popular“.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a középfok használatát kontextusba helyezve.

More exercises

License