Középfok Melléknevekkel és Határozószókkal


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A melléknevekkel [adjectives] és a határozókkal [adverbs] képzett középfokot [comparisons] arra használjuk, hogy összehasonlítsunk dolgokat, embereket vagy cselekvéseket, kifejezve az egyenlőséget [equalities] vagy egyenlőtlenséget [inequalities] közöttük.

Form

Középfokot képezhetünk melléknevekkel vagy határozószókkal. Amikor össze akarunk hasonlítani egy dolgot egy másikkal, a than szót használjuk a melléknév vagy a határozószó után.

A mondat szerkezete a következő:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

A melléknevekkel vagy a határozószókkal történő összehasonlítás másképp történik azok szótagszámától és végződésétől függően.

Egy szótagú:

 • Melléknév/határozószó: -er-t teszünk hozzá (cleancleaner);
 • Melléknév/határozószó -e végződéssel: -r-t teszünk hozzá(simplesimpler);
 • Egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő melléknevek: megduplázzuk a szóvégi mássalhangzót, mielőtt -er-t teszünk hozzá (bigbigger).

Két szótagú, -y végződéssel:

 • Melléknév/határozószó ending in -y: change -y to –i and add –er (friendly ⇒ friendlier).

Kettő (-y végződés nélkül) vagy több szótagú:

 • Kettő vagy több szótagú:
 • Melléknév/határozószó, amely nem -y-ra végződik: more + melléknév/határozószó (változtatás nélkül) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

Egy szótagú

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Két szótagú, -y végződéssel

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Kettő (-y végződés nélkül) vagy több szótagú

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Középfokot használunk melléknevekkel/határozószókkal, amikor össze akarunk hasonlítani kettő vagy több dolgot, személyt vagy cselekvést.

Vannak olyan helyzetek, amelyekben elhagyhatjuk a than-t, a kontextustól függően:
I am feeling better today.” (Nem éreztem jól magam tegnap, tehát összehasonlítom a mát a tegnappal).

Summary

Középfokot [comparisons] használunk melléknevekkel [adjectives] vagy határozószókkal [adverbs], hogy összehasonlítsunk kettő vagy több dolgot, személyt vagy cselekvést, kifejezve az egyenlőséget [equalities] vagy az egyenlőtlenséget [inequalities] közöttük.

Szerkezetük a következő:
… + comparative adjective/adverb + than + …

Alakjuk különbözik a melléknév szótagszámától és végződésétől függően.

Például:

Egy szótagú:
— Általános: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = -er-t teszünk hozzá;
-e végződésű: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = -r-t teszünk hozzá;
Egy magánhangzóval + egy mássalhangzóval: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Meguplázzuk a mássalhangzót, és -er-t teszünk hozzá.

Két szótagú:
— -y végződéssel: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y helyett -i-t írunk, és -er-t teszünk hozzá.

Kettő:
vagy több szótagú (-y végződés nélkül): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = More-t írunk a melléknév/határozószó elé.

NOTE: Elhagyhatjuk a than-t, ha tudjuk a kontextusból, mivel van összehasonlítva az első főnév: “Lately DVDs are less popular“.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a középfok használatát kontextusba helyezve.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License