ვითარების ზმნიზედები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of degree] გვაწვდის ინფორმაციას ზედსართავი სახელის ან მოქმედების ინტენსივობის შესახებ.

Form

ვითარების ზმნიზედები, როგორც წესი, მდებარეობს დამხმარე ზმნების to be და to have შემდეგ და სხვა ზმნების წინ.

მისი მდებარეობა ასეთია:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია: almost, tooquite და very.

ზოგ შემთხვევაში ზმნიზედები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully,

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

ვითარების ზმნიზედები გვიჩვენებს ზედსართავი სახელის, მოქმედების ან სხვა ზმნიზედის ინტენსივობას. ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია:

 • Almost (თითქმის);
 • Too (მეტისმეტად);
 • Quite (საკმაოდ).
 • Very (ძალიან);
 • Extremely (ძალიან, უმაღლეს ხარისხში);
 • Fully (სრულიად);

Summary

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of degree] გვაწვდის ინფორმაციას ზედსართავი სახელის ან მოქმედების ინტენსივობის შესახებ.

ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია: almost, toovery, quite, extremely და fully,

მისი მდებარეობა ასეთია:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მაგალითად:
— “I’m extremely confused.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be.
— “The glass is extremely full.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be.

 

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License