Unit 10.2

Veiksmažodis Like

Verbs

Like, kaip veiksmažodis, yra vartojamas išreikšti dalykus, kuriuos mes mėgstame ir kurie mums yra malonūs.

Paprastai randame šią struktūrą trejose jos formose:

Teigiama

Teigiamos formos struktūra:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: teigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš like į likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Neigiama

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Neigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir esamojo laiko trumpinys: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Klausiamoji

Klausiamosios formos struktūra:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: klausiamojoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Teigiama

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Neigiama

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Klausiamoji

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Like vartojamas tuomet, kai mes norime išreikšti malonumą kažką daryti.

Veiksmažodis like vartojamas išreikšti idėją kažkuo mėgautis. Vartojame skirtingas struktūras, priklausomai nuo veiksmažodžio formos, kurią turime naudoti.

Struktūros yra:

 • Teigiama: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes vienaskaitos trečiam asmeniui).
 • Neigiama: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui).
 • Klausiamoji: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does vienaskaitos trečiam asmeniui).

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „I like drinking tea.“
— Neigiama: „I don’t like drinking tea.“
— Klausiamoji: „Do you like drinking tea?

NOTE: Yra reikšmingas skirtumas tarp like ir would like. Would like yra vartojamas mandagiau išreikšti mūsų prašymus ar pasiūlymus.

Pavyzdžiui:
— „I like sport.“ = Vartojame like išreikšti, kad subjektui patinka sportuoti.
♦ „would like to do some sport.“ = Vartojame would like išreikšti subjekto norą sportuoti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book