Unit 10.2


Veiksmažodis Like

Verbs

Like, kaip veiksmažodis, yra vartojamas išreikšti dalykus, kuriuos mes mėgstame ir kurie mums yra malonūs.

Paprastai randame šią struktūrą trejose jos formose:

Teigiama

Teigiamos formos struktūra:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: teigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš like į likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Neigiama

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: neigiamoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Neigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir esamojo laiko trumpinys: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Klausiamoji

Klausiamosios formos struktūra:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: klausiamojoje formoje, vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Teigiama

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Neigiama

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Klausiamoji

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Like vartojamas tuomet, kai mes norime išreikšti malonumą kažką daryti.

Veiksmažodis like vartojamas išreikšti idėją kažkuo mėgautis. Vartojame skirtingas struktūras, priklausomai nuo veiksmažodžio formos, kurią turime naudoti.

Struktūros yra:

 • Teigiama: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes vienaskaitos trečiam asmeniui).
 • Neigiama: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does vienaskaitos trečiam asmeniui).
 • Klausiamoji: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does vienaskaitos trečiam asmeniui).

Pavyzdžiui:
— Teigiama: „I like drinking tea.“
— Neigiama: „I don’t like drinking tea.“
— Klausiamoji: „Do you like drinking tea?

NOTE: Yra reikšmingas skirtumas tarp like ir would like. Would like yra vartojamas mandagiau išreikšti mūsų prašymus ar pasiūlymus.

Pavyzdžiui:
— „I like sport.“ = Vartojame like išreikšti, kad subjektui patinka sportuoti.
♦ „would like to do some sport.“ = Vartojame would like išreikšti subjekto norą sportuoti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

Licencija

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Pasidalink šia knyga