Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Veiksmažodis like yra naudojamas išreikšti dalykus, kuriais mėgaujamės ir mėgstame daryti bei kurie mums suteikia malonumo.

Form

Paprastai šis veiksmažodis turi tris formas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: teigiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš like į likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: neigiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš do į does;
 • Neigiamos formos trumpinys išlieka toks pats kaip ir esamojo paprastojo laiko: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: klausiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš do į does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Teigiama forma

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays

Neigiama forma

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Klausiamoji forma

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Naudojame veiksmažodį like, kai norime išreikšti malonumą ir pasimėgavimą kažką darant.

Summary

Veiksmažodis like išreiškia pasimėgavimą kažkuo ar kažką atliekant.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne, arba daiktavardis. Vienaskaitos trečiasis asmuo keičiamas į likes.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka do not, veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne arba daiktvaradis. Vienaskaitos trečias asmuo keičiamas į does not.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame do, kurį seka veiksnys, veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing, arba daiktavardis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku. Vienaskaitos trečias asmuo keičiamas į does.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: „I like drinking tea.“
Neigiama f.: „I don’t like drinking tea.“
Klausiamoji f.: „Do you like drinking tea?

PASTABA: Would have struktūra turi visiškai kitokią reikšmę nei veiksmažodis like: would like yra naudojamas siekiant mandagiau pateikti pasiūlymus ir išreikšti prašymus.

Pavyzdžiui:
— „I like sport.“ = Veiksmažodis like nusako, jog subjektui/veiksniui patinka sportuoti.
♦ „would like to do some sport.“ = Would like struktūra išreiškia subjekto/veiksnio norą sportuoti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lt/?p=141