Unit 10.2

Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Veiksmažodis like yra naudojamas išreikšti dalykus, kuriais mėgaujamės ir mėgstame daryti bei kurie mums suteikia malonumo.

Form

Paprastai šis veiksmažodis turi tris formas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: teigiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš like į likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: neigiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš do į does;
 • Neigiamos formos trumpinys išlieka toks pats kaip ir esamojo paprastojo laiko: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: klausiamos formos vienaskaitos trečias asmuo keičiamas iš do į does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Example

Teigiama forma

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays

Neigiama forma

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Klausiamoji forma

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Naudojame veiksmažodį like, kai norime išreikšti malonumą ir pasimėgavimą kažką darant.

Summary

Veiksmažodis like išreiškia pasimėgavimą kažkuo ar kažką atliekant.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Teigiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne, arba daiktavardis. Vienaskaitos trečiasis asmuo keičiamas į likes.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka do not, veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne arba daiktvaradis. Vienaskaitos trečias asmuo keičiamas į does not.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame do, kurį seka veiksnys, veiksmažodis like ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi -ing, arba daiktavardis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku. Vienaskaitos trečias asmuo keičiamas į does.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: „I like drinking tea.“
Neigiama f.: „I don’t like drinking tea.“
Klausiamoji f.: „Do you like drinking tea?

PASTABA: Would have struktūra turi visiškai kitokią reikšmę nei veiksmažodis like: would like yra naudojamas siekiant mandagiau pateikti pasiūlymus ir išreikšti prašymus.

Pavyzdžiui:
— „I like sport.“ = Veiksmažodis like nusako, jog subjektui/veiksniui patinka sportuoti.
♦ „would like to do some sport.“ = Would like struktūra išreiškia subjekto/veiksnio norą sportuoti.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book