Unit 10.1

Objekto Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai, vartojami siekiant išvengti daiktavardžio pasikartojimo.

Objekto įvardžiai [object pronouns] yra įvardžiai, vartojami kaip veiksmažodžio objektas ar prielinksnis arba kaip objektų pakaitas, kad būtų išvengta pasikartojimų.

Įvardžiai ir objekto įvardžiai turi numerį (vienaskaita, daugiskaita) ir giminę (vyriška, moteriška, neutrali). Jei sakinyje yra prielinksnių, vartojame objekto įvardžius po jų.

Objekto įvardžiai yra:

Subject PronounsObject Pronouns
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
YouYou
TheyThem

Neoficialioje aplinkoje jie gali būti vartojami kaip trumpi atsakymai.

 1. Išvengti pasikartojimų
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po prielinksnių
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Vartojame objekto įvardį:

 1. Siekiant išvengti to pačio subjekto įvardžio ar daiktavardžio pasikartojimo.
 2. Sakiniuose po prielinksnių.

Objekto įvardžiai [object pronouns] yra vartojami siekiant išreikšti tai, kas yra paveikta subjekto, bet jie taip pat gali būti vartojami tam, kad išvengtumėme pasikartojimo. Jie skiriasi gimine ir skaičiumi ir eina po veiksmažodžių.

Jie yra: me, you, him, her, it, us, you ir them.

Pavyzdžiui:
— „My dogs get very happy when I take them to the park.“  = Them nurodo my dogs.
— „I gave him a kiss for you.“ = Him vartojamas vietoj žmogaus vardo, po prielinksnio.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book