Unit 7.2

Bieži lietojamie laika un vietas prievārdi

Prepositions

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Viņi ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu, tajā norādot notikumu, cilvēku un priekšmetu atrašanos laikā [time] un vietā [place].

Prievārdus parasti lieto pirms lietvārdu frāzes vai vietniekvārda.

Bieži izmantojamie prievārdi ir: at, by, for, from, in, on, to, with

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Prievārdi netiek izmantoti atsevišķi, bet gan kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu galveno teikuma jēgu. Daži no pašiem bieži lietojamiem prievārdiem [common prepositions] ir kustības, laika un vietas prievārdi. Citi vienkārši sniedz lasītājam vairāk informācijas.

 1. At (atrasties noteiktā vietā);
 2. By (izmantojot…);
 3. For (ar nodomu…);
 4. From (kustības sākuma punkts);
 5. In (atrasties aizvērtajā telpiskajā vietā);
 6. On (atrasties uz virsmas un pieskarties tai);
 7. To (kustība uz galamērķi);
 8. With (kopā ar…).

Prievārdi [prepositions] ir svarīgi, jo tie piedāvā svarīgu informāciju par teikumu. Daži no pašiem bieži izmantojamiem prievārdiem [common prepositions] ir kustību, laika un vietas prievārdi.

Bieži izmantojamie prievārdi: at, by, for, from, in, on, towith

Piemēram:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu