Unit 7.2

Często używane przyimki czasu i miejsca

Prepositions

Przyimki [prepositions] to małe słowa, które łącza elementy w zdaniu. Są niezbędne, bo wnoszą do  zdania dodatkowe szczegóły, umieszczając wydarzenia, ludzi oraz rzeczy w czasie oraz miejscu.

Przyimki zazwyczaj występują przed frazą rzeczownikową lub zaimkiem.

Najczęściej używane przyimki to: atbyforfrominontowith

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Przyimki nie występują oddzielnie, ale wraz z innymi elementami zdania tworzą główny sens. Jednymi z najczęściej używanymi przyimkami są przyimki ruchu, czasu oraz miejsca. Inne jedynie zapewniają czytelnikowi dodatkowe informacje.

 1. At (znajdowanie się w konkretnym miejscu);
 2. By (z wykorzystaniem środków…);
 3. For (w celu…);
 4. From (punkt początkowy ruchu);
 5. In (znajdowanie się w środku trójwymiarowej przestrzeni);
 6. On (znajdowanie się na powierzchni w styku z nią);
 7. To (poruszając się w kierunku jakiegoś celu);
 8. With (w towarzystwie…).

Przyimki [prepositions] są ważne, jako że niosą ze sobą dodatkowe informacje o zdaniu. Najczęściej używane przyimki to przyimki ruchu, czasu i miejsca.

Najczęściej używane przyimki to: at, by, for, from, in, on, to, oraz with.

Na przykład:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book