Unit 4.2

Have/Have got Olumlu Halleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/Have got fiilleri, sahiplik, ilişki, hastalık durumlarını ve insanların, hayvanların ve nesnelerin karakteristik özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Olumlu Halde kullanıldıklarında bu durumlardan herhangi birini doğrular niteliktedir.

Form

Have ve have got fiilin iki farklı halidir. Aralarında neredeyse hiç fark yoktur.

To have

Olumlu halde kullanmak için to have aşağıdaki formül ile kullanılır:
Nesne + have/has + özne+ …

 • Have/has: 3.tekil kişi için ise “has” kullanılır.
 • 3. tekil kişi için Have fiilinin olumlu halde kısaltması yoktur.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To have got

Olumlu halde kullanmak için to have got aşağıdaki formül ile kullanılır:
Özne + have/has got + nesne + …

 • Have/has:  3.tekil kişi için have yerine has kullanılır.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have ve have got fiillerini sahiplik belirtmek ve ilişkilerden bahsetmek için kullanırız. Aynı zamanda Have and Have got sahiplik, ilişkiler ve karakteristik özelliklerden bahsetmek için kullanılır. Ne kadar aynı gözükseler de birini her zaman diğeri yerine kullanamayız.

To Have:

 • Geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında konuşurken kullanılabilir;
 • Belirli bir plan veya hareketten bahsederken kullanılabilir.

To Have got:

 • Sadece geçerli olduğu an için kullanılır;
 • Belirli plan veya hareketten bahsederken kullanılmaz.

Summary

Have ve Have got sahiplik, ilişkiler ve karakteristik özelliklerden bahsetmek için kullanılır.
Olumlu yapı tüm bu sahiplik, ilişki, karakteristik, hastalık gibi durumları doğrulamak için kullanılır. Ne kadar aynı gözükseler de Have ve Have got arasında farklılıklar vardır ve her zaman birbirleri yerine kullanılamazlar.

 • Have geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında konuşurken kullanılabilir
  Özne have/has + nesne+ … (3. tekil kişi için have yerine has kullanılır.)
 • Have got sadece geçerli olduğu an için kullanılır. Belirli plan veya hareketten bahsederken kullanılmaz.
  Özne + have/has + nesne+ …  (3. tekil kişi için have yerine has kullanılır.)

Örneğin:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.“= Have halini kullanılır çünkü bir eylemden bahsediliyor.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” =Have got halini kullanılır çünkü bir şeye sahip olma durumundan bahsediliyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans