Unit 4.2

Have/Have got Olumsuz Halleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have ve Have got fiilleri, sahiplik, ilişki, hastalık durumlarını; insanların, hayvanların ve nesnelerin karakteristik özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Olumsuz halde kullanıldıklarında bu durumlardan herhangi birini inkar eder niteliktedir.

Form

Have ve have got fiilin geniş zamanda iki farklı hali vardır.

To have

Olumsuz yapısı:
Özne + do/does + not + have + nesne + …

 • Do/does: Olumsuz yapıda 3. tekil kişi için do yerine does kullanılır.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

Olumsuz yapısı:
Özne + have/has + not + got + nesne + … 

 • Do/does: Olumsuz yapıda 3. tekil kişi için have yerine has kullanılır.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

 Eylemi gerçekleştiren kişinin bir şeye sahip olmamasını göstermek için Olumsuz haldeyken,
don’t have ve haven’t got şeklinde kullanılır. Aynı zamanda bu fiilleri sahiplik belirtmek ve ilişkilerden bahsetmek için kullanırız. Fakat tamamen aynı değillerdir.

To Have:

 • Günümüz, geçmiş ve gelecekten bahsederken kullanılabilir;
 • Belirli bir plan ya da aksiyonda bahsedilirken kullanılabilir.

To Have got:

 • Sadece geçerli an için kullanılabilir;
 • Belirli bir plan ya da eylemlerden bahsederken kullanılmaz (ör. I have got lunch at 2 p.m.);

Summary

Have ve Have got fiillerini sahiplik belirtmek ve ilişkilerden bahsetmek için kullanırız. Have and Have got sahiplik, ilişkiler ve karakteristik özelliklerden bahsetmek için kullanılır. Olumsuz halde kullanılırken her zaman birbirleri yerine kullanamayız.

 • Have fiilini geçmişteki, şimdiki zamandaki ve gelecekteki olaylar için kullanabiliriz.
  Özne + do/does + not + have + nesne + … (does 3. tekil kişi için)
 • Have got fiilini ise yalnızca şimdiki zaman için kullanabiliriz.
  Özne + have/has + not + got + nesne + … (has 3. tekil kişi için)

Örnek:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = Bir eylemden bahsedildiği için have kullanılır.
— “I have not got a car.” = Sahiplik durumu bulunmadığı için have got kullanılır.

NOT: Have belirli zaman çekimlerinde eylemlerden ve hareketlerden bahsederken kullanılabilir fakat Have got bu durum için uygun değildir. Fakat eylemler için have kullanıyorsak “do” ve “does” fiiline ihtiyaç duymayız. (I have not done it. – I have not got done it.).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans