Unit 4.2

Have/Have got Olumsuz Halleri

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have ve Have got fiilleri, sahiplik, ilişki, hastalık durumlarını; insanların, hayvanların ve nesnelerin karakteristik özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Olumsuz halde kullanıldıklarında bu durumlardan herhangi birini inkar eder niteliktedir.

Form

Have ve have got fiilin geniş zamanda iki farklı hali vardır.

To have

Olumsuz yapısı:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: Olumsuz yapıda 3. tekil kişi için do yerine does kullanılır.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Olumsuz yapısı:
Subject + have/has + not + got + object + … 

 • Do/does: Olumsuz yapıda 3. tekil kişi için have yerine has kullanılır.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

 Eylemi gerçekleştiren kişinin bir şeye sahip olmamasını göstermek için Olumsuz haldeyken,
don’t have ve haven’t got şeklinde kullanılır. Aynı zamanda bu fiilleri sahiplik belirtmek ve ilişkilerden bahsetmek için kullanırız. Fakat tamamen aynı değillerdir.

To Have:

 • Günümüz, geçmiş ve gelecekten bahsederken kullanılabilir;
 • Belirli bir plan ya da aksiyonda bahsedilirken kullanılabilir.

To Have got:

 • Sadece geçerli an için kullanılabilir;
 • Belirli bir plan ya da eylemlerden bahsederken kullanılmaz (ör. I have got lunch at 2 p.m.);

Summary

Have ve Have got fiillerini sahiplik belirtmek ve ilişkilerden bahsetmek için kullanırız. Have and Have got sahiplik, ilişkiler ve karakteristik özelliklerden bahsetmek için kullanılır. Olumsuz halde kullanılırken her zaman birbirleri yerine kullanamayız.

 • Have fiilini geçmişteki, şimdiki zamandaki ve gelecekteki olaylar için kullanabiliriz.
  Subject + do/does + not + have + object + … (does 3. tekil kişi için)
 • Have got fiilini ise yalnızca şimdiki zaman için kullanabiliriz.
  Subject + have/has + not + got + object + … (has 3. tekil kişi için)

Örnek:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = Bir eylemden bahsedildiği için have kullanılır.
— “I have not got a car.” = Sahiplik durumu bulunmadığı için have got kullanılır.

NOT: Have belirli zaman çekimlerinde eylemlerden ve hareketlerden bahsederken kullanılabilir fakat Have got bu durum için uygun değildir. Fakat eylemler için have kullanıyorsak “do” ve “does” fiiline ihtiyaç duymayız. (I have not done it. – I have not got done it.).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book