Unit 7.2

Edat Tamlamaları


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Edat Tamlamaları [prepositional phrases] edatların cümlenin diğer ögeleriyle birleşmesiyle oluşmaktadır (isim, zamir, fiilimsi…).

Form

Edat Tamlamaları edatların cümlenin diğer ögeleriyle birleşmesiyle oluşmaktadır (isim, zamir, fiilimsi…).
Formülü aşağıdaki gibidir:

 • Edat + isim : at, under and on.
 • Edat+ zamir: with, to and from.
 • Edat+ fiilimsi: without, after and before.

Example

Edat + isim

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

Edat+ zamir

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

Edat+ fiilimsi

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.

Use

Edat Tamlamaları aşağıdaki durumda kullanılır:

 • Sıfat olarak (Hangisi? sorusuna cevap verir);
 • Zarf olarak (Nasıl? Nerede? Ne zaman? sorularına cevap verebilir);
 • İki nesnesi olan isim tamlamalarında;
 • Bir şeyi kimin yaptığını göstermek amacıyla.

Summary

Edat Tamlamaları [prepositional phrases] cümlenin diğer ögeleriyle birleşerek oluşur. (isim, zamir, fiilimsi…).

Örnek:
— Edat + isim: “I never arrive on time.”
— Edat + zamir: “She took an interesting book with her.”
— Edat+ isim-fiil: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans