Unit 7.2

Common Prepositions of Time and Place

Prepositions

Prepositions – це незначні слова, які відносяться до іншого елементу в реченні. Вони є важливими тому що надають додаткові деталі про речення, вказуючи на події, людей і обєктів у часі і місці.

EXTRA: Prepositions = Прийменники.

Нижче можна побачити список найбільш вживаних Prepositions: at, by, for, from, in, on, to, with

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Prepositions не є поодинокими але й діють з іншими елементами речення для утворення головного змісту. Деякі з найбільш  Common Prepositions є прийменниками руху, часу або місця і деякі інші? щоб надати подальшу інформацію читачеві.

 1. At (бути у конкретному місці);
 2. On (бути на поверхні і дотикаючись з місцем);
 3. In (бути у закритому тривимірному місці);
 4. By (за допомогою чогось…);
 5. From (відправна точка руху);
 6. With (у супроводі з…);
 7. For (з метою…);
 8. To (рухатися до пункту призначення).

Prepositions є важливими так як вони надають додаткову інформацію про речення. Деякі Common Prepositions є прийменниками руху, часу або місця.

Найбільш вживані прийменники включають: at, by, for, from, in, on, to, i with.

Наприклад:
— “I usually go to work by bike when it is sunny” = За допомогою велосипеда.
— “He went to the beach with his friends” = Він є у супроводі своїх друзів.
— “We fight for our rights!” = Ми боремося з метою збереження своїх прав.

(наприклад,. at the supermarket, in the fridge, on the table).

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], що показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book