- English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-uk -

Have and Have got Interrogative

Introduction

Have і Have got – це дієслова котрі вживаються для вираження станів таких, як володіння, відносин, хворіб і характеристики людей і речей.

Запитальна форма вживається для того щоб задати питання про володіння чогось.

EXTRA: Have/Have got = Мати.

Form

Present simple of the verb “to have” – Interrogative

Запитальна форма дієслова to Have має таку структуру:
Do/Does + subject + have + object + …? (“does” for the third person singular).

Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

Present simple of the verb “to have got” – Interrogative

Запитальна форма дієслова to Have got має таку структуру:
Have/Has + subject + got + object + …? (“has” for the third person singular).

Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?does she have two dogs?will she have two dogs?

To have got

 •  Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?has she got two dogs?will she have got two dogs?

Use

Коли ми хочемо запитати, чи хтось/щось має когось/щось ми використовуємо дієслова в Питальній форміDo I have..? і Have I got…?

Have і Have got вживаються, щоб висловити володіння, стосунки, хвороби та характеристику. Проте вони не повністю взаємозамінні, нижче Ви можете прочитати відмінності між ними:

Have:

 • може вживатися для вираження дій (наприклад, I have lunch at 2 p.m.);
 • може вживатися для вираження минулого, теперішнього і майбутнього.

Have got:

 • не може вживатися для вираження дій (наприклад, I have got lunch at 2 p.m.);
 • може вживатися тільки для вираження теперішнього;
 • може завжди вживатися у скороченій формі.

Summary

Have і Have got -це два найпоширеніших дієслова в англійській мові. Ми вживаємо ці дієслова для вираження стану таких як володіння або відносин.

Ми можемо вживати ці два дієслова в Запитальних формах для утворення питань. Проте, слід зазначити, що ці два дієслова не є взаємозамінні ( ми не можемо вживати жоден з них замість іншого весь час).

 • Запитальна форма дієслова to Have має таку структуру:
  Do/Does + subject + have + object + …? (“does” for the third person singular) (e.g. Do you have a car?)
 • Запитальна форма to Have got має таку структуру:
  Have/Has + subject + got + object + …? (“has” for the third person singular) (e.g. Have you got a car?)

Наприклад:
— “Do you have a car?” = Ми вживаємо Have тому що ми питаємо когось чи вони мають щось.
— “Have you got a car?” = Ми вживаємо Have got тому що ми питаємо когось чи вони мають щось.

NOTE: Have також вживається для вираження дій, але ми не можемо вживати Have got для цього. Проте, якщо ми хочемо вжити Have для вираження дій, замість початку запитальної форми з “Do” або “Does”, ми починаємо з “Have” або “Has” і початкова форма дієслова to have змінюється на будь-яке інше дієслово(наприклад, Have you done it? – Have you got done it?)

Переглянемо цей контент у розділі  [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його використання у контексті.