- English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-uk -

Past Simple Affirmative

Introduction

Простий Минулий [Past Simple] – це час, який вживається для вираження ситуацій, подій і дій які відбулися у минулому і зараз закінчилися.

При вираженні у Стверджувальній формі, дієслово підтверджує щось про суб’єкт.

EXTRA: Past Simple = Простий Минулий.

Form

Regular form

Past Simple правильних дієслів у Стверджувальній формі має таку структуру:
Subject + Verb (Past tense) + …

Минула форма дієслова:
Base form of the verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Exceptions

 • Дієслова з суфіксом -y переважають приголосною: зміна -y на -i і додається -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Дієслова з суфіксом: –e: додається лише –d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Дієслова з суфіксом приголосної  (окрім: w,y) передує наголошеною голосною: подвоюється приголосна і додається -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regular

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Exceptions

Приголосна + “-y”

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Початкова форма закінчується на -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Наголошена голосна + суфікс приголосної

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Ми вживаємо Past Simple для вираження:

 • дій, ситуацій і подій які відбулися і закінчилися у минулому;
 • повторювані події і звички які були у минулому;
 • минулі події і ми вживаємо для вираження часу такі вирази:два тижні тому, минулого року, у 2010, вчора тощо.

Summary

Ми вживаємо Past Simple коли хочемо виразити ситуації які трапилися у минулому і є зараз завершені. При вживанні його у Стверджувальній формі, щось підтверджується про предмет.

Past Simple правильних дієслів у Стверджувальній формі має таку структуру:
Subject + Verb (Past tense) + …

Наприклад:
— “They worked on an important project yesterday.” = Ми лише додаємо “-ed” (правильні дієслова).

* Past Simple правильних дієслів утворюється по-різному в залежності від початкової форми вживаного дієслова.

Наприклад:
коли початкова форма закінчується на “-y”: I try.” ⇒ “I tried.” = змінюємо “y” на “i” і добаляємо “-ed”.
коли початкова форма закінчується на “-e”:I dance.” ⇒ “I danced.” = тільки добавлямо “-d”.
коли початкова форма закінчуться на наголошену голосну і приголосну (окрім “-w” і “-y”): I plan.” ⇒ “I planned.” = подвоюємо приголосну і добавляємо “-ed”.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], що показує його вживання у контексті.