Unit 12.2


Prepositions – Place (transferred)

Прийменники/Prepositions – це незначні слова які повязані з іншими елементами у реченні. Вони мають важливе значення тому що вони надають додаткову інформацію про речення, вказуючи на події, людей і обєктів у часі і місць.

Ми вживаємо такі Прийменники Місця/Prepositions of Place вказуючи подію у просторі: At, On, In.

Prepositions of Place не є поодинокими але функціонують із іншими елементами речення для утворення того що ми називаємо  прийменникові фрази/prepositional phrases.

AT

Загальний (більші місця)

 • прийменник який вживається для того щоб вказати позицію у певному місці, пункті, місцеположенні, або розташуванні.

ON

Більш конкретний ( Менші місця)

 • Прийменник вживається для того щоб вказати напрямки, позиції на поверхні або обєкт і у стандартних фразах таких як: на радіо, на телебаченні, в інтернеті.

IN

Дуже конкретні (Найменші місця)

 • Прийменник для того щоб показати, що щось або хтось знаходиться всередині місця.

AT

 • He loves being at home.
 • We spend a lot of time at work.
 • You can find their picture at the bottom of the page.

ON

 • They put many posters on the wall.
 • You are not allowed to smoke while on the bus.
 • There is an interesting show on TV tonight.

IN

 • There are many wild animals in Africa.
 • She lived in Canada for 10 years.
 • We can find wonderful paintings in this church.

В англійській мові можна розрізнити три  Prepositions of Place.

AT:

 • точне положення у точці (на автобусній зупинці)
 • перед назвою групової діяльності (на вечірці, на матчі тощо)
 • зі словами: дім, робота, школа, університет, вершина, дно тощо)

ON:

 • положення на поверхні (на підлозі)
 •  лінія (на стежці, на шляху, на річці)
 •  громадський транспорт
 • напрямки (правий і лівий), тощо.

IN:

 • положення всередині великих приміщень
 • тривимірний простір і території оточені по всіх сторонах (наприклад,  in a forest, in the office, etc.)
 • континенти, держави, країни, будівлі тощо.

Прийменник є важливою частиною мови так як вони надають додаткову інформацію про речення.

Ми говоримо про подію у просторі використовуючи такі Prepositions of Place:

 • At: точне положення в місці, перед назвами групових діяльностей і з деякими словами (наприкладat home).
 • On: положеня на поверхні, на лінії, публічному транспорті, напрямках(наприклад, on the floor).
 • In: позиція всередині великих територій, тривимірному просторі і територіях оточене всіма сторонами, будівлі… (наприклад, in this church).

Наприклад:
— “I work at home today.” = Вживаємо at тому що говоримо про конкретну точку або місце.
— “There was a banana on the floor.” = Вживаємо on тому що говоримо про положення стоячи або лежачи на верхній поверхні.
— “There is a special occasion in this church.” = Вживаємо in тому що говоримо про положення стоячи всередині тривимірного місця.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] що показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book