Unit 9.1

Tərz Zərfləri

Advertising

Introduction

Zərflər [adverbs] bənddəki digər elementlərin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən ifadələrdir. Onlar geniş bir məlumat təmin edə bilirlər.

Tərz Zərfləri [adverbs of manner] bir şeyin həyata keçirilmə yolu [way] (necə) barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Form

Tərz Zərfləri [adverbs of manner] ümumiyyətlə feldən sonra, bəzən ondan əvvəl gəlir əsasən çox [very] və ya həddən artıq [too]  kimi sözlərdən sonra istifadə edilə bilər.

Regular

Əksər hallarda, biz tərz zərfini [adverb] almaq üçün sifətə –ly əlavə edərək əldə edirik. Misal üçün:

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

Irregular

Zərflərin formalaşmasında müxtəlif pozuntular var, buna görə də eyni qaydaya əməl etmirik və ya sadəcə sifətin eyni formasını saxlayırıq. Misal üçün:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

Regular

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly how to use this machine.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

Irregular

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

Biz tərz zərflərini [adverbs of manner] bir şeyin baş verdiyi yolu və ya necə edildiyini (pis, tam olaraq, yüksək səslə, qəşəng, nəzakətli, sürətli, yaxşı, sərt, gec, düz …) anlamaq üçün ifadə etmək.

Bunlarla istifadə edilə bilər:

 • Çox [very]: dərəcələndirilə bilən sifət və zərflərə vurğu əlavə etmək.
 • Həddən artıq [too]: istədiyindən çox, lazım olduğunndan çox və ya yetərindən çox demək demək olar.

Summary

Tərz Zərfləri [adverbs of manner] bir şeyin həyata keçirilmə yolu (necə) haqqında məlumat verir və hərəkəti vurğulayırlar. Ümumiyyətlə bir feldən sonra və bəzən ondan əvvəl gəlirlər.

Sifətə ly- əlavə etməklə əmələ gəlirlər (pis, tam olaraq, ucadan, qəşəng, nəzakətlə …).

Misal üçün:
“Quick” ⇒ “He quickly kissed the girl on the cheek.” / “He very quickly kissed the girl on the cheek.” = We add -ly, and very to add extra emphasis to the action.

Bəzi tərz zərfləri qaydasızdır [irregular] və sifətlərlə eyni formasını qoruyub saxlayır (sürətli, yaxşı, sərt, gec, düz …).

Misal üçün:
“Straight” ⇒ “Walk straight, the Chinese restaurant is there.” = Straight remains the same.

QEYD: Onlar çox [very] və həddən artıq [too] kimi sözlərdən sonra istifadə edilə bilər.

Let’s revise this content within the {Form} section. And take a look to the [Examples] that show its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License