Unit 9.2

Yerin Ədatları – genişləndirmə

Contributors

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz yer ədatlarından [prepositions of place] hadisənin boşluqdakı [space] yerini tapmaq üçün istifadə edirik. {A1 səviyyəsindəki ümumi ədatlara: [common prepositions] baxın}.

Form

Əsas yer ədatları [prepositions of place] bunlardır:

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: yuxarıda, aşağıda, üzərində, altında, yanında, yanında, arxasında, arasında, qarşısında, əksində …

Example

  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • The coat is next to the backpack.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The mountain boots are under the bed.

Use

Biz yer ədatlarını [prepositions of place] şeylərin yer baxımından mövqeyini [position] ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Summary

Yer ədatları [prepositions of place] hadisənin fiziki yerləşməsini tapmaq üçün istifadə olunur.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: altında, yanında, yuxarıda, arxada, arasında, üzərində, əksində, aşağısında, qarşısında, yanında…

Misal üçün:
— “My chocolate is under the table.” = We use under to locate a thing (chocolate).

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License