Unit 9.2

Yerin Ədatları – genişləndirmə

Advertising

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz yer ədatlarından [prepositions of place] hadisənin boşluqdakı [space] yerini tapmaq üçün istifadə edirik. {A1 səviyyəsindəki ümumi ədatlara: [common prepositions] baxın}.

Form

Əsas yer ədatları [prepositions of place] bunlardır:

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: yuxarıda, aşağıda, üzərində, altında, yanında, yanında, arxasında, arasında, qarşısında, əksində …

Example

  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • The coat is next to the backpack.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The mountain boots are under the bed.

Use

Biz yer ədatlarını [prepositions of place] şeylərin yer baxımından mövqeyini [position] ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Summary

Yer ədatları [prepositions of place] hadisənin fiziki yerləşməsini tapmaq üçün istifadə olunur.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: altında, yanında, yuxarıda, arxada, arasında, üzərində, əksində, aşağısında, qarşısında, yanında…

Misal üçün:
— “My chocolate is under the table.” = We use under to locate a thing (chocolate).

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License