Unit 6.1

Sayılmayan İsimlər

Contributors

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] asanlıqla sayıla bilməyən və ya kütlə [mass] dediyimiz isimlərdir {A1 səviyyəsindəki sayılan və sayılmayan isimlərə [countable and uncountable nouns] baxa bilərsiniz}.

Form

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] ayrı bir cisim kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul etdiyimiz şeylərə istinad edir. Üç növ sayılmayan isim var:

 • Yalnız tək forma ilə: advicebaggageenergy, hairhomeworkinformationmoney…;
 • Yalnız cəm forma ilə: clothesgroceriesnewsregardsthanks…;
 • Hər ikisi sayılan sayılmayan isimlər kimi işlənir:
  • Məzmundan asılı olaraq:  a type ofa kind of…;
  • Materiallar və mayelər: coffee, glasspaperwater…;
  • Abstrakt isimlər: lifetime…

Example

Yalnız tək [singular] sayılmayan isimlər

 • My baggage is so heavy because of the camera in it!
 • Her energy as a salsa dancer is incredible!
 • Their money was not enough to buy the painting.

Yalnız cəm [plural] sayılmayan isimlər

 • Could you get the groceries?
 • He told me some news about your journey.
 • We send our thanks to the director.

Hər ikisinin, sayılmayanlar [uncountable] və sayılanlar [countable] istifadəsi

 • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
 • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
 • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Biz sayılmayan isimləri [uncountable nouns] düşündüyümüz şeylərə istinad olaraq ayrı bir obyekt kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul edirik (mücərrəd fikirlər, maddələr, materiallar, qazlar və mayelər).

Burda həm sayılan, həm də sayılmayan isimlər var:

 • Ümumi bir mənaya işarə edərkən onlar sayılmırlar [uncountable].
 • Müəyyən bir şeyə və ya mənaya işarə etdikdə sayılırlar [countable].

Summary

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] ayrı bir cisim kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul etdiyimiz şeylərə istinad edir. Üç növ sayılmayan isim var:

 • Yalnız tək [singular] sayılmayan isimlər: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • Yalnız cəm [plural] sayılmayan isimlər: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • Hər ikisi işlənir, sayılmayan və sayılan [uncountable and countable]: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (materials and liquids); lifetime… (abstrakt isimlər).

Misal üçün:
— “I don’t have energy for another trip.” = Enerji [energy] yalnız tək [singular] sayılmayan formaya malikdir.
— “I will tell you later the news of today.” = Xəbərlər [news] yalnız cəm [plural] sayılmayan formaya malikdir.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Burdakı qəhvə [coffee] yalnız qəhvənin toz şəklində olduğunu ifadə edir (tək sayılmayan), və burdakı bir qəhvə [a coffee] isə bir fincan qəhvənin gizli mənasını daşıyır (tək sayılan).

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License