Unit 6.1

Sayılmayan İsimlər

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] asanlıqla sayıla bilməyən və ya kütlə [mass] dediyimiz isimlərdir {A1 səviyyəsindəki sayılan və sayılmayan isimlərə [countable and uncountable nouns] baxa bilərsiniz}.

Form

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] ayrı bir cisim kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul etdiyimiz şeylərə istinad edir. Üç növ sayılmayan isim var:

 • Yalnız tək forma ilə: advicebaggageenergy, hairhomeworkinformationmoney…;
 • Yalnız cəm forma ilə: clothesgroceriesnewsregardsthanks…;
 • Hər ikisi sayılan sayılmayan isimlər kimi işlənir:
  • Məzmundan asılı olaraq:  a type ofa kind of…;
  • Materiallar və mayelər: coffee, glasspaperwater…;
  • Abstrakt isimlər: lifetime…

Example

Yalnız tək [singular] sayılmayan isimlər

 • My baggage is so heavy because of the camera in it!
 • Her energy as a salsa dancer is incredible!
 • Their money was not enough to buy the painting.

Yalnız cəm [plural] sayılmayan isimlər

 • Could you get the groceries?
 • He told me some news about your journey.
 • We send our thanks to the director.

Hər ikisinin, sayılmayanlar [uncountable] və sayılanlar [countable] istifadəsi

 • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
 • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
 • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Biz sayılmayan isimləri [uncountable nouns] düşündüyümüz şeylərə istinad olaraq ayrı bir obyekt kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul edirik (mücərrəd fikirlər, maddələr, materiallar, qazlar və mayelər).

Burda həm sayılan, həm də sayılmayan isimlər var:

 • Ümumi bir mənaya işarə edərkən onlar sayılmırlar [uncountable].
 • Müəyyən bir şeyə və ya mənaya işarə etdikdə sayılırlar [countable].

Summary

Sayılmayan isimlər [uncountable nouns] ayrı bir cisim kimi deyil, kütlə [mass] kimi qəbul etdiyimiz şeylərə istinad edir. Üç növ sayılmayan isim var:

 • Yalnız tək [singular] sayılmayan isimlər: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • Yalnız cəm [plural] sayılmayan isimlər: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • Hər ikisi işlənir, sayılmayan və sayılan [uncountable and countable]: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (materials and liquids); lifetime… (abstrakt isimlər).

Misal üçün:
— “I don’t have energy for another trip.” = Enerji [energy] yalnız tək [singular] sayılmayan formaya malikdir.
— “I will tell you later the news of today.” = Xəbərlər [news] yalnız cəm [plural] sayılmayan formaya malikdir.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Burdakı qəhvə [coffee] yalnız qəhvənin toz şəklində olduğunu ifadə edir (tək sayılmayan), və burdakı bir qəhvə [a coffee] isə bir fincan qəhvənin gizli mənasını daşıyır (tək sayılan).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License