- English Grammar A2 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-cs -

Common Adjective and Preposition Combinations

Introduction

Prepositional Phrasesjsou výsledkem spojení předložky s jiným slovním druhem (podstatná jména, zájmena, gerundia).

Můžeme je kombinovat s Adjectivesa tím vyjádřit více informací o jejich významu.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Adjectives = Přídavnými Jmény; Prepositional Phrases = Předložkové Vazby.

Form

Nejběžnějšími Prepositions jsou: At, for, of, to and in.

Tyto Prepositional Phrases mají následující formu:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Example

 • At
  • The audience is angry at the musician.
  • She is good at drawing.
  • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.
 • For
  • I am very sorry for your loss.
  • Smoking is extremely bad for you.
  • The novel was too difficult for his class.
 • Of
  • The director is very proud of his movie.
  • Jason was ashamed of his behavior.
  • She is full of energy.
 • To
  • I think I’m a bit addicted to music.
  • He doesn’t feel connected to his country at all.
  • My sister is married to an English photographer.
 • In
  • I’m interested in modern art.
  • She is involved in promoting modern music.
  • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Use

Některá Adjectives se pojí s určitými Prepositions, aby něco vyjádřila.

Neexistují žádná pravidla o tom, jak je kombinovat ani jak je užívat. Postupem času se tyto vazby díky praxi zautomatizují.

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě.

Můžeme je kombinovat s Adjectives a tím vyjádřit více informací o jejich významu.

Tyto Prepositions jsou:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Bad, difficult, full, jealous, made, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendly, limited, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Například:
— „I am good at being a good friend.“ = Dodává větě dodatečnou informační hodnotu.
— „She is interested in music.“ = Dodává větě dodatečnou informační hodnotu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.