- English Grammar A2 level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-hr -

The Infinitive of Purpose

Introduction

To-infinitiv [to-infinitive] koristimo kad govorimo o nečijoj namjeri (razlog ili cilj radnje).

Form

Struktura to-infinitiva (to work) je gotovo jednaka kao ona nultog infinitiva ili infinitiva [zero infinitive] (to work).

Za negativni oblik dododajemo not prije infinitiva (not to work).

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

To-infinitiv koristimo nakon nekih glagola koji izriču svrhu, ali nikad nakon modalnih glagola. Štoviše, infinitiv (u oba oblika) se ne koristi nakon prijedloga.

Summary

To-infinitiv [to-infinitive] koristimo za izražavanje svrhe nečije radnje. U negativnom obliku dodajemo not prije to-infinitiva.

Naprimjer:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = Subjekt izražava namjeru odlaska u kino.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Subjekt ne izražava namjeru odlaska u kino.

NAPOMENA: Ne koristi se nakon modalnih glagola i nakon prijedloga (s ili bez to-).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.