Prepozíciós Szintagmák

Prepositional Phrase

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] a prepozíciókból és a mondat más elemeiből állnak (igék) {nézze meg a Prepozíciós Szintagmák, A1 szint részt}.

Vonzatos ige [prepositional verb] minden olyan ige, amelyet prepozíció követ.

A prepozíciós szintagmák egy igéből és egy prepozícióból állnak. Mindig van egy tárgy rögtön a prepozíció után, amely összeköti az igét és a tárgyat.

A prepozíciós szintagmáknak a következő a szerkezete:
… + verb + preposition + object + …

A leggyakoribb, igével használt prepozíciók a következők: about, at, for, from, in, of, on, with

Példák prepozíciós szintagmákra: agree with, beg for, believe in, laugh at, listen to, look at, remind of, wait for, worry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{Nézze meg a Pepozíciós Szintagmák, A1 szint részt}.

A prepozíciós szintagmák [prepositional phrases] prepozíciókból és a mondat további elemeiből állnak. A vonzatos igét mindig prepozíció követi.

A leggyakoribb, igével használt prepozíciók a következők: about, at, for, from, in, of, on, with

Példák prepozíciós szintagmákra: agree with, believe in, look at, remind of, wait for, worry about

A következő a szerkezetük:
… + verb + preposition + object + …

Például:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

NOTE: Néhány határozószót használhatunk prepozícióként is. A különbség közöttük megtalálható a szótárakban.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a prepozíciós szintagmák használatát kontextusba helyezve.

 

License

English Grammar A2 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book